Courses Information - VeSA越南品牌商務加速器

Academy

WORKSHOP DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 21/03/2020

WORKSHOP DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 21/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?  Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu về Digital Marketing... Các bạn yêu...

WORKSHOP SOCIAL MEDIA  FOUNDATION 14/03/2020

WORKSHOP SOCIAL MEDIA FOUNDATION 14/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?  Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Social Media, bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu về Social Media... Các bạn yêu thích Social...

WORKSHOP CONTENT MARKETING FOUNDATION 07/03/2020

WORKSHOP CONTENT MARKETING FOUNDATION 07/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?  Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...

WORKSHOP DIGITAL MARKETING COMMUNICATION 29/2/2020

WORKSHOP DIGITAL MARKETING COMMUNICATION 29/2/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?  Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...

WORKSHOP MARKETING COMUNICATION

WORKSHOP MARKETING COMUNICATION

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?  Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...